Disclaimer

Disclaimer 
Chalet Group Management BV, hierna te noemen Chalet Group, verleent u hierbij toegang tot chaletgroup.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Chalet Group behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Chalet Group spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Chalet Group nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Chalet Group. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Chalet Group, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht. 

Cookies
Chalet Group gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter, en LinkedIn om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.